fbpx

A középiskolai és gimnáziumi felvételi vizsgafeladatok írása után még nem dőlhetünk hátra, mivel a középiskolai felvételinek egy nagyon fontos eleme következik: a felvételi Értékelő lapok átvétele és a feladatlapokba való betekintés. A központi írásbeli vizsgák eredményeiről  – a 2020/2021-es tanévben – február 9-ig tájékoztatja a középiskola a tanulókat. A kiértékelt dolgozatok megtekintése abban a középiskolában történik, ahol a tanuló megírta a felvételi dolgozatot. A betekintés időpontjáról a dolgozat megírása előtt a helyszínen tájékoztatják a gyerekeket, de az iskolák honlapjára is felkerül a dátum.

 

Miért fontos a betekintés?

A feladatot javító pedagógus legnagyobb gondossága ellenére is előfordulhat, hogy a pontokat elszámolják vagy egy adott feladatra nem kerül plusz pont. Bár a feladatlap javítása kétlépcsős folyamat, azonban volt már rá példa, hogy hiba csúszott a javításba. Mivel minden pont (még az egy plusz pont is ) számíthat, érdemes alaposan átnézni a feladatokat, összeszámolni a pontokat, összehasonlítani a feladatok megoldásait a javítási útmutatóval.
Fontos információ, hogy a saját feladatlapról fényképes (saját telefonnal készített) másolat is készíthető, így megtehetjük azt is, hogy otthon nyugalomban, gyermekünkkel vagy egy szaktanár segítségével átnézzük a megoldásainkat.

 

Amennyiben úgy látjuk, hogy egy feladatra reményeink szerint még lehetne pontot szerezni, lehetőségünk van a betekintést követő munkanap 16 óráig észrevételt benyújtani abba az iskolába, ahol gyermekünk írta a feladatlapokat. Az észrevételt mindig írásban, a feladat számának megjelölésével és indoklással lehet megtenni.
Az észrevételt az iskola még aznap vagy a következő napon elbírálja, melyről írásbeli határozatot küldenek.

 

A középfokú felvételi eljárás során amennyiben az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával, aki a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak.
A Hivatal a fenntartott észrevételt nyolc napon belül érdemben elbírálja, és a bírálat eredményét határozat formájában megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek

Hogyan kapom meg a vizsga eredményét igazoló Értékelő lapot?

Az Értékelő lapokat általában a betekintéssel együtt adják oda az iskolák a felvételizőknek, azonban a 2020/2021-estanévben lehetőség van arra, hogy az Értékelő lap jogszabály szerint hitelesített példányát a vizsgaszervező intézmény szkennelt formában, elektronikus úton is megküldheti a vizsgázónak. (EMMI 16/2020. (XII.04.) határozat)

A középiskolából kapott Értékelő lapot meg kell őrizni, mert a felvételi jelentkezéshez csatolni kell!