fbpx
Segítség, egy középiskolába sem vettek fel!

Segítség, egy középiskolába sem vettek fel!

Április utolsó heteiben az éppen végzős, nyolcadik osztályos diákok és szülők izgatottan böngészik a középiskolák honlapjait felvettek listája után kutatva és várják a postást a felvétel hírét hozó levél miatt. Van azonban, aki minden általa megnevezett iskolából elutasító végzést kap. Mit tehetünk ilyenkor? 

A legfontosabb, hogy maradjunk higgadtak és objektívek. A helyzet, bár elősre katasztrofálisnak látszik, de még sem reménytelen. Először is tegyük fel magunknak a kérdést: Vajon hogy történhetett meg az, hogy bár több lehetőséget is megadhattunk a felvételinél, rangsorolhattunk is, sőt még javíthattunk is a rangsoron, mégsem került be a gyerekünk egy középiskolába sem?

Legyünk objektívek

Az első sokk után a legelső feladat, hogy felmérjük azt, hogy a saját felvételi pontok helyett mi volt az a minimum pont az adott középiskolában, amivel még bekerültek a diákok. Minden iskola közzé teszi a felvételi jegyzések és jóesetben a felvételi pontokat is mellékelik a listához. Ez alapján könnyen össze tudjuk hasonlítani, hogy gyermekünk hány ponttal maradt le az utolsó bekerülő pontszámától?
Amennyiben az iskola a felvételi jegyzéket igen, de a hozzá tartozó pontokat nem osztja meg az iskola holnapján, úgy ne legyünk restek, hívjuk fel az iskola titkárságát és kérjük információt. Az iskola titkárságán vagy a pályaválasztási felelősnél érdeklődjünk a ponthatárokról. Készségesen fognak válaszolni.

Hasonlítsuk össze a pontokat

Fontos, hogy tudjuk azt, hogy mennyivel csúsztunk le az adott iskola adott szakáról. Itt két lehetőség van:  Amennyiben csak pár pont választotta el gyermekünket attól, hogy felvegyék az adott szakra, nagy esélyünk van arra, hogy a döntés elleni fellebbezéssel még is bekerüljön. Amennyiben jóval több a pontkülönbség el kell azon gondolkodni, hogy ha esetleg fellebbezünk és pozitívan bírálják el, van-e arra esély, hogy a gyermekünk megállja majd a helyét az adott iskolában vagy rosszul mértük fel a tudását?

Miután tisztáztuk a helyzetet további lehetőségeink vannak, fellebbezzünk vagy pótfelvételizünk.

Fellebbezzünk!

Miután reális képet kaptunk arról, hogy csak véletlen hiba vagy sorozatos kudarcok miatt, de a gyerekünk csak néhány ponttal maradt le az áhított iskoláról vegyük elő a legjobb tudásunkat és írói vénánkat:

  • gyűjtsük össze azokat az indokokat, ami miatt ez a felvételi félrement.
  • írjuk le sorban a gyermekünk jó tulajdonságait, ami hozzájárul ahhoz, hogy megállja helyét az áhított iskolában
  • hangsúlyozzuk, hogy csak minimális különbséggel maradt el gyermekünk pontja a ponthatártól
  • szedjük össze az elmúlt évek iskolai eredményeit, versenyek, részvétel a közösségi életben, dicséretek, eredmények, iskolán kívüli eredmények stb.
  • kérjük ajánlást az osztályfőnöktől, hisz Ő az, aki rajtunk kívül legjobban ismeri gyermekünket

Miután mindent összeszedtünk nem maradt más hátra, mint  az Nkt. 37. §-a alapján levelet írni a középiskola igazgatójának. Hivatalos levélként meg kell szólítani az intézmény vezetőjét, hivatkozni kell az elutasított döntés számára, a gyermekünk oktatási azonosítójára. Írjunk szívhez szóló, de ne csöpögős levelet, amiben leírjuk hogy a gyerek mennyire szeretné az adott szakot tanulni, mik a tervei, hogy képzeli el a jövőt és miért lesz hasznos tagja annak az osztálynak, ahová felvételét kéri. A fellebbezést tértivevénnyel ajánlottan kell feladni a középiskola igazgatójának címezve. Az intézmény vezetője saját hatáskörben bírálja el a fellebbezéseket. Minden iskolában egy-két helyet fenntartanak arra az eshetőségre, ha valaki fellebbezne a felvételi döntés ellen. Így nincs más hátra, mint várni, hogy június elején megérkezzen a postás a végleges döntéssel.

Pótfelvételi

Abben az esetben, ha valóban az a helyzet állt elő, hogy nagy pont különbséggel maradt le gyermekünk az áhított iskoláról és a fellebbezést bár megpróbáltuk, de nem vezetett eredményre, lehetőségünk van rendkívüli felvételi eljárás keretében újabb jelentkezést elindítani. Azon középiskolák azon szakokra indítanak rendkívüli  felvételi eljárást, ahol a felvettek alacsony száma ezt indokolja. Az iskola saját holnapján  és az oktatási Hivatal honlapján közzéteszik az adott iskolák adott szakok listáját. (www.oktatas.hu).

Mindenképpen tanulni kell

Azon tanuló, akik tanköteles korú, de sem a rendes, sem a rendkívüli felvételi eljárás során sem sikerül felvételt nyernie egy középfokú iskolába sem, úgy tanulmányait a Köznevelési Hídprogramban folytatja. A Köznevelési Hídprogramban résztvevő intézményeket az állami intézményfenntartó központ jelöli ki május utolsó hetében. A Hídprogrammal kapcsolatos legfontosabb információkat és dokumentumokat megtalálható a Klebelsberg Központ honlapján.

Jogszabályi háttér

A középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályok a következők: – A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény – A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete

Források: oktatas.hu

Hasznos linkek:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kifir_felveteli_taj_vizsgahelyszin_kereso
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/jogszabalyok