fbpx
Középiskolai felvételire készülünk 1. rész – Melyik iskolába jelentkezzen gyermekünk?

Középiskolai felvételire készülünk 1. rész – Melyik iskolába jelentkezzen gyermekünk?

A középiskolai és gimnáziumi felvételi  vizsgák ideje január, azonban a felkészülést nem lehet elég korán kezdeni. Akár hat osztályos gimibe, akár kilencedik évfolyamra készül gyermekünk, matekból és magyarból  felvételiznie kell a mai törvények szerint. Cikksorozatunkban végig vesszük a felvételire való jelentkezést, a vizsgára való felkészülés leghatékonyabb módjait, tanácsot adunk az utolsó napokra és támogatást nyújtunk arra az esetre is, ha nem éppen úgy sikerülne a vizsga, ahogy azt vártuk.

 

1. Indulásként töltsünk ki pályaorientációs kérdőívet!

A Nemzeti Pályaorientációs Portálon van néhány kérdőív, amelynek segítségével megtudhatjuk, hogy gyermekünk milyen képességek, készségek birtokában van, milyen tantárgyak után érdeklődik, milyen kompetenciákkal rendelkezik stb.. A kitöltött kérdőívekben kapott válaszuk alapján már el lehet indulni és megkeresni azt az iskolát, ami a gyermekünk érdeklődésének a legmegfelelőbb oktatást nyújtja.

 

2. Keressük fel az iskolák holnapjait és keressük a felvételi tájékoztatókat.

Minden iskola a tanév második hónapjában közzé teszi felvételi tájékoztatóját, melyben megjelöli, hogy az adott tanévben milyen szakokat szeretne indítani, az indított szakokra hányan jelentkezhetnek és milyen módon lehet jelentkezni. Néhány szakiskola kivételével minden középiskola középfokú felvételi vizsgán való részvételhez köti a jelentkezést.

 

3. Vegyünk részt több iskolák által szervezett nyílt napon, és ha van rá lehetőség látogassunk el a Pályaorientációs kiállításra

A legjobb, amit tehetünk, hogy személyesen látogatunk el egy-egy iskolába, mert így saját tapasztalatunk lesz az adott intézmény légköréről, az ott tanuló diákokról. A nyílt napokon betekinthetünk az iskola életébe, mert bár a tanulás fontos, azonban a legfontosabb az, hogy gyermekünk jól fogja-e érezni magát az iskola falain belül. A látogatás során bátran kérdezzünk a diákoktól is, hiszen ők azok, akik a leghitelesebben tudnak nekünk válaszolni arról, hogy mennyire érzik jó döntésnek azt, hogy abban az iskolában tanulnak.

A 2020-as tanév járvány helyzete miatt az iskolák nem szerveznek hagyományos nyílt napokat, így ezt a lehetőséget nem vehetjük igénybe, azonban online formában biztosan szerveznek webinárt vagy előadásokat, hogy bemutatkozhassanak. Az iskolák holnapjai, FB oldala, YouTube videócsatornája biztosan sok érdekes és hasznos tartalommal árja az érdeklődőket.

 

4. Minél előbb kezdjük el készülni a középiskolai felvételi vizsgára.

Nem lehet elég korán kezdeni a felkészülést, hiszem az elmúlt évek teljes tananyaga szerepelhet a vizsgákon. Van is pár remek tippünk, de ezt majd a legközelebbi cikkben…

 

5. Jelentkezzünk központi írásbeli vizsgára!

A középiskolai központi írásbeli vizsgára minden tanév december elején kell jelentkeznie a diáknak (szülőknek) önállóan. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét az Oktatási Hivatal  november közepén t közzéteszi a honlapján. Az írásbeli vizsgák „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPJÁT” abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni.
gy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. Tehát a központi írásbeli vizsgát mindkét tárgyból ugyanabban az intézményben kell megírnia. A pótló írásbeli vizsgát is csak az az intézmény szervezheti meg a tanuló számára, amely intézményben a központi írásbeli vizsgára jelentkezett. Az Arany János Tehetséggondozó Programra pályázatot benyújtóknak az első helyen megjelölt középiskolában kell teljesíteni a központi írásbeli vizsgát. Lehetnek olyan tanulók is, akik csak az egyik tárgyból jelentkeznek vizsgára. Ebben az esetben nekik csak azt az egy központi írásbeli vizsgát kell teljesíteniük. További részletes információ az Oktatási Hivatal holnapján található.

6. Felvételi jelentkezési lapok kitöltése. – SORREND

Mennyire maradjunk a realitásoknál vagy mennyire merjünk elrugaszkodni a jelentkezési lapok kitöltése során az iskolák bejelölésénél? Közhelynek hangzik, de állítsunk fel egy álomsorrendet. Melyik az az iskola, ami gyermekünk szívéhez a legközelebb áll? A legelső helyre olyan iskola kerüljön,  amelyik az iskolai nyílt napok, és a begyűjtött információk alapján a legnagyobb boldogsággal töltené el a gyermekünket, ha oda bekerülne. Nem baj, ha kicsit elrugaszkodottnak tartjuk gyermekünk döntését. Legyen az az első, amit a legjobban szeretne. Ezután haladjunk visszafelé. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A felvételi eljárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület jelölhető meg.
FONTOS! Bátran jelöljünk meg több iskolát, és több tanulmányterületet, mivel a felvételire való jelentkezés lezárultával a felvételi vizsgák eredményeinek birtokában már új iskolát nem vehetünk fel a listánkra, már csak arra lesz lehetőségünk., hogy  sorrendet módosítsunk.

 

Segítség, egy középiskolába sem vettek fel!

Segítség, egy középiskolába sem vettek fel!

Április utolsó heteiben az éppen végzős, nyolcadik osztályos diákok és szülők izgatottan böngészik a középiskolák honlapjait felvettek listája után kutatva és várják a postást a felvétel hírét hozó levél miatt. Van azonban, aki minden általa megnevezett iskolából elutasító végzést kap. Mit tehetünk ilyenkor? 

A legfontosabb, hogy maradjunk higgadtak és objektívek. A helyzet, bár elősre katasztrofálisnak látszik, de még sem reménytelen. Először is tegyük fel magunknak a kérdést: Vajon hogy történhetett meg az, hogy bár több lehetőséget is megadhattunk a felvételinél, rangsorolhattunk is, sőt még javíthattunk is a rangsoron, mégsem került be a gyerekünk egy középiskolába sem?

Legyünk objektívek

Az első sokk után a legelső feladat, hogy felmérjük azt, hogy a saját felvételi pontok helyett mi volt az a minimum pont az adott középiskolában, amivel még bekerültek a diákok. Minden iskola közzé teszi a felvételi jegyzések és jóesetben a felvételi pontokat is mellékelik a listához. Ez alapján könnyen össze tudjuk hasonlítani, hogy gyermekünk hány ponttal maradt le az utolsó bekerülő pontszámától?
Amennyiben az iskola a felvételi jegyzéket igen, de a hozzá tartozó pontokat nem osztja meg az iskola holnapján, úgy ne legyünk restek, hívjuk fel az iskola titkárságát és kérjük információt. Az iskola titkárságán vagy a pályaválasztási felelősnél érdeklődjünk a ponthatárokról. Készségesen fognak válaszolni.

Hasonlítsuk össze a pontokat

Fontos, hogy tudjuk azt, hogy mennyivel csúsztunk le az adott iskola adott szakáról. Itt két lehetőség van:  Amennyiben csak pár pont választotta el gyermekünket attól, hogy felvegyék az adott szakra, nagy esélyünk van arra, hogy a döntés elleni fellebbezéssel még is bekerüljön. Amennyiben jóval több a pontkülönbség el kell azon gondolkodni, hogy ha esetleg fellebbezünk és pozitívan bírálják el, van-e arra esély, hogy a gyermekünk megállja majd a helyét az adott iskolában vagy rosszul mértük fel a tudását?

Miután tisztáztuk a helyzetet további lehetőségeink vannak, fellebbezzünk vagy pótfelvételizünk.

Fellebbezzünk!

Miután reális képet kaptunk arról, hogy csak véletlen hiba vagy sorozatos kudarcok miatt, de a gyerekünk csak néhány ponttal maradt le az áhított iskoláról vegyük elő a legjobb tudásunkat és írói vénánkat:

  • gyűjtsük össze azokat az indokokat, ami miatt ez a felvételi félrement.
  • írjuk le sorban a gyermekünk jó tulajdonságait, ami hozzájárul ahhoz, hogy megállja helyét az áhított iskolában
  • hangsúlyozzuk, hogy csak minimális különbséggel maradt el gyermekünk pontja a ponthatártól
  • szedjük össze az elmúlt évek iskolai eredményeit, versenyek, részvétel a közösségi életben, dicséretek, eredmények, iskolán kívüli eredmények stb.
  • kérjük ajánlást az osztályfőnöktől, hisz Ő az, aki rajtunk kívül legjobban ismeri gyermekünket

Miután mindent összeszedtünk nem maradt más hátra, mint  az Nkt. 37. §-a alapján levelet írni a középiskola igazgatójának. Hivatalos levélként meg kell szólítani az intézmény vezetőjét, hivatkozni kell az elutasított döntés számára, a gyermekünk oktatási azonosítójára. Írjunk szívhez szóló, de ne csöpögős levelet, amiben leírjuk hogy a gyerek mennyire szeretné az adott szakot tanulni, mik a tervei, hogy képzeli el a jövőt és miért lesz hasznos tagja annak az osztálynak, ahová felvételét kéri. A fellebbezést tértivevénnyel ajánlottan kell feladni a középiskola igazgatójának címezve. Az intézmény vezetője saját hatáskörben bírálja el a fellebbezéseket. Minden iskolában egy-két helyet fenntartanak arra az eshetőségre, ha valaki fellebbezne a felvételi döntés ellen. Így nincs más hátra, mint várni, hogy június elején megérkezzen a postás a végleges döntéssel.

Pótfelvételi

Abben az esetben, ha valóban az a helyzet állt elő, hogy nagy pont különbséggel maradt le gyermekünk az áhított iskoláról és a fellebbezést bár megpróbáltuk, de nem vezetett eredményre, lehetőségünk van rendkívüli felvételi eljárás keretében újabb jelentkezést elindítani. Azon középiskolák azon szakokra indítanak rendkívüli  felvételi eljárást, ahol a felvettek alacsony száma ezt indokolja. Az iskola saját holnapján  és az oktatási Hivatal honlapján közzéteszik az adott iskolák adott szakok listáját. (www.oktatas.hu).

Mindenképpen tanulni kell

Azon tanuló, akik tanköteles korú, de sem a rendes, sem a rendkívüli felvételi eljárás során sem sikerül felvételt nyernie egy középfokú iskolába sem, úgy tanulmányait a Köznevelési Hídprogramban folytatja. A Köznevelési Hídprogramban résztvevő intézményeket az állami intézményfenntartó központ jelöli ki május utolsó hetében. A Hídprogrammal kapcsolatos legfontosabb információkat és dokumentumokat megtalálható a Klebelsberg Központ honlapján.

Jogszabályi háttér

A középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályok a következők: – A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény – A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete

Források: oktatas.hu

Hasznos linkek:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kifir_felveteli_taj_vizsgahelyszin_kereso
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/jogszabalyok