fbpx

Kérheti-e a pedagógus a koronavírusra tekintettel bevezetett digitális oktatás során a gyakorlati órákon (így például a testnevelés óra) kiadott feladatok teljesítésének ellenőrzése céljából a tanár a feladat teljesítését igazoló videófelvétel elkészítését és a részére – e-mail, vagy Messenger útján – történő elküldését a 14-16 év közötti diákoktól anélkül, hogy ehhez a Ptk. 2:48. §-a alapján előzetesen kérné a diákok, vagy a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulását, illetve bármilyen tájékoztatást nyújtana az adatkezeléssel kapcsolatosan? 

Szintén kérdésként tette fel, hogy csak a 16 éven aluli gyermekek esetén kell-e a szülői felügyelet gyakorló személy hozzájárulása, tehát a 16 éven felüli tanuló saját maga adhat-e hozzájárulást; illetve, hogy a hozzájárulás megadható-e ráutaló magatartással, azaz a felvétel feltöltésével?
Végezetül pedig arra is rákérdezett, hogy a videó feltöltése a szülő felelőssége alá tartozik-e, tekintettel arra, hogy a gyermek nem az iskolában van, hanem otthon.
A csatolményban olvasható a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) állásfoglalása az alábbi kérdésekben:

Az ajánlás a link mellett csatolmányként is elérhető!

kép forrása: edutopia